سخنرانی آقای دکتر کیهانی در دانشگاه علامه طباطبائی

آقای محمد کیهانی دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 در دانشگاه علامه به ارائه توضیحاتی در مورد تحقیقات خود خواهند پرداخت، در ادامه خلاصه سخنرانی ایشان آورده شده است:

خلاصه سخنرانی : مدلسازی ریاضی و شبیه سازی رایانه ای در بسیاری از رشته های علمی، روش های شناخته شده ای برای پیشبرد علم به شمار می روند. اما در علوم اجتماعی استفاده از این روش ها در موارد بسیاری با شک و تردید رو به رو می شود. چگونه می توان با تحلیل یک دنیای ساختگی و مصنوعی درون رایانه، در مورد دنیای واقعی با همه پیچیدگی هایش نظریه پردازی کرد؟ در این جلسه با مرور مقالات علمی که در نوع خود نوآوری هایی در زمینه کاربرد شبیه سازی در تحقیقات کارآفرینی داشته اند، پاسخ به این سوال مورد بررسی قرار می گیرد. مقالات مورد بررسی از ساختار ریاضی «نظریه بازی های مشارکتی» استفاده نموده، و در نتیجه با گروهی از مقالات سال های اخیر در رشته استراتژی که از نظریه بازی های مشارکتی بهره برده اند ارتباط برقرار می کنند. نتیجه این ارتباط آشکار شدن نقاط تلاقی نظریه های اقتصادی کارآفرینی و استراتژی است. امید است شرکت کنندگان در این سخنرانی بتوانند کاربردهایی برای این نوع روش تحقیق در زمینه های مورد علاقه خود پیدا کنند.