سمینار آقای مهدی حیدری

آقای مهدی حیدری، دانشجوی دکترای فاینانس دانشگاه استکهلم، روز دوشنبه( 6 اردیبهشت ماه) در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ساعت 12 تا 14 به سخنرانی در مورد”  مديريت  ريسك استراتژی‌های سرمايه گذاری بر مبنای كژتابی‌های بازار” خواهند پرداخت.

در ادامه خلاصه سخنرانی ایشان آورده شده است:

در مطالعات  متعددي نشان داده شده است كه افت و خيز قيمت ها در بازارهاي مالي ادامه دار است و اين پديده مومنتوم ناميده مي شود. پديده مومنتوم يكي از مهمترين كژتابي هاي بازار سرمايه است كه با مدل هاي سنتي قيمت گذاري دارايي ها هم خواني ندارد. به طور تاريخي استراتژي معاملاتي بر مبناي پديده مومنتوم سودآوري بالايي در بازارهاي مختلف داشته است. اما اين سودآوري بالا با شكست هاي مقطعي همراه بوده كه از جذابيت اين استراتژي مي كاهد. در اين مطالعه روش هايي براي مديريت ريسك شكست هاي مومنتوم ارائه می‌شود.

photo_2016-04-23_11-34-16